Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

W dniach 22 - 26.11.2021 r. przeprowadzono audit I nadzoru potwierdzający spełnienie Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003 :2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie: „Trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”.

W jego wyniku została podjęta decyzja o utrzymaniu ważności certyfikatu.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz koniecznością zmiany logo PCA na dotychczasowych certyfikatach zaszła konieczność wymiany certyfikatu. Zmiana dotyczy numeru certyfikatu oraz logo PCA.

 

Obecny nr Certyfikatu Nr PCBC/PEFC-3/1/2021

 

Okres ważności od 21.12.2021 r. do 12.01.2024 r.

 

W grudniu 2020 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi został przeprowadzony audyt gospodarki leśnej w systemie PEFC przez zespół audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. W związku ze stanem pandemii audyt wykonano w wersji hybrydowej. Pierwszą część przeprowadzono zdalnie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w dniach 5, 10 i 11 grudnia 2020 r. Drugą część audytu zrealizowano w dniach 16, 17, 18 i 21 grudnia jako audyt na miejscu, w wytypowanych przez audytora nadleśnictwach tj.: Piotrków, Spała, Skierniewice i Radziwiłłów. W wyniku audytu nie stwierdzono niezgodności. Audytorzy wskazali dwie możliwości doskonalenia w zakresie ujednolicenia zapisów z kontroli przestrzegania zasad BHP przez pracowników Zakładów Usług Leśnych i zapisów z kontroli realizowanych przez inżynierów nadzoru. Jako mocne strony wskazano promowanie i uzyskiwanie bardzo dobrych rezultatów w odnowieniach naturalnych w nadleśnictwach oraz działania na rzecz ochrony przyrody takie jak: odtwarzanie bartnictwa w Polsce, program restytucji cisa czy modernizacja i rozbudowa ośrodka rehabilitacji zwierząt. W wyniku przeprowadzonego audytu został przyznany naszej Dyrekcji kolejny certyfikat o numerze: PEFC FM/03/20/BS w zakresie „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”. Integralną częścią przyznanego certyfikatu jest załącznik z subcertyfikatami dla wszystkich 19 nadleśnictw łódzkiej Dyrekcji. Okres ważności od 13.01.2021 r. do 12.01.2024 r.  

 

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w Nadleśnictwie.

 

Dokumenty do pobrania:

certyfikat PEFC

notatka z przeglądu powierzchni HCVF

mapa walorów cz.1

mapa walorów cz.2

mapa walorów cz.3

Mapy powierzchni referencyjnych:

cz.1

cz.2

cz.3


Certyfikat PEFC (Wersja 1.1)

Miniaturka Dodany przez Bartosz Bittner, 12.01.18 13:13
Kategorie zawartości: Nasza praca » Certyfikaty

Wersja 1.1

Ostatnio aktualizowane przez Bartosz Bittner
12.01.18 13:18
Status: Zatwierdzony
Pobierz (230k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.1 4 Lata temu 230k Pobierz
1.0 4 Lata temu 230k Pobierz

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Pamiętaj, że las jest łatwopalny. Chrońmy go przed ogniem!

Zbliża się pełnia wiosny, a wraz z nią wzrasta narasta niebezpieczeństwo pożarów w lasach. Zmiany klimatu i związane z nimi fale upałów oraz okresy suszy sprawiają, że to niebezpieczeństwo jest coraz większe.

Leśnicy, mający pod opieką ogromne areały lasów, muszą nieustannie czuwać, aby nie doszło do klęski żywiołowej. Zawsze też lepiej zapobiegać wybuchowi ognia niż z nim walczyć. Dlatego tak ważna jest ochrona przeciwpożarowa lasów . Na czym ona polega? Poniżej omówimy jej najważniejsze aspekty.

Zacznijmy od tego, w jaki sposób leśnicy określają stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Kiedy może zapaść decyzja o zakazie wstępu do lasu?

Na terenie kraju ulokowanych jest ponad 130 punktów pomiarowych, Polska została podzielona na strefy prognostyczne i w każdej z nich znajduje się jeden podstawowy punkt pomiarowy oraz minimum dwa pomocnicze. Na terenie podległym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi mamy trzy strefy (Spała, Poddębice, Łąck) i łącznie dziewięć punktów pomiarowych. Podstawowy punkt pomiaru wyposażony jest w wagosuszarkę. Dwa razy dziennie z wytypowanych powierzchni leśnik pobiera próbkę ściółki, która trafia na wagosuszarkę. Wilgotność ściółki mierzona jest o godzinach 9.00 i 13.00, a jeśli przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 procent, nadleśniczy może podjąć decyzję o czasowym zakazie wstępu do lasu. Mapa zagrożenia pożarowego jest codziennie aktualizowana i dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Jak leśnicy monitorują sytuację pożarową w lasach?

Leśnicy pełnią dyżury w Punktach Alarmowo-Dyspozycyjnych (PAD). Na terenie RDLP w Łodzi funkcjonuje 20 takich punktów. To właśnie tam dzięki systemowi kamer monitorowane jest zagrożenie pożarowe, a dyżurujący leśnik w razie pożaru wzywa pomoc i koordynuje prace służb przeciwpożarowych. Monitory przekazują obrazy z dwóch kamer umieszczonych na masztach w dwóch miejscach nadleśnictwa. Poza PAD-ami obserwację prowadzone są z wież obserwacyjnych. Obecnie na terenie lasów znajduje się ponad 660 takich wież, zaś na terenie RDLP w Łodzi – 26. Ponadto od wielu lat Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej jest siedzibą Leśnej Bazy Lotniczej, a stacjonujący tam samolot realizuje zadania patrolowe i gaśnicze dla RDLP w Łodzi, a w praktyce często gasi także pożary lasów prywatnych.

Jakimi działaniami leśnicy ograniczają zagrożenie pożarowe?

Wzdłuż każdej drogi publicznej i linii kolejowych są zakładane pasy przeciwpożarowe. Z roku na rok Lasy Państwowe zwiększają różnorodność gatunkową polskich lasów – gatunki iglaste palą się szybciej, zatem także z tego powodu ważne jest wprowadzanie gatunków liściastych, które mają mniejsze obciążenie ogniowe. Wciąż i wciąż usuwane są śmieci z lasów, a one również bywają przyczyną pożarów… W najgorętszym czasie wyznaczane są dodatkowe przeciwpożarowe patrole: piesze i samochodowe. Czternaście jednostek RDLP w Łodzi dysponuje przyczepkami ppoż. Z modułem gaśniczym, siedem nadleśnictw posiada samochody terenowo - pożarnicze. Aby usprawnić akcję Straży Pożarnej, RDLP w Łodzi finansuje oznakowanie i modernizację dojazdów przeciwpożarowych, doposaża także bazy sprzętu przeciwpożarowego. Ochronę lasów przed pożarami, oprócz stworzenia odpowiedniej bazy infrastrukturalnej, realizuje się również przez edukację społeczeństwa, szkolenia pracowników oraz współpracę ze szkołami.

 

O czym powinniśmy pamiętać idąc do lasu?
Pożary są najczęściej wynikiem lekkomyślności człowieka, nieostrożnego obchodzenia się z ogniem w lesie lub w pobliżu lasu. Zatem pamiętaj:

  1. Ognisko, grilla możemy rozpalić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
  2. Jeśli na wypad do lasu przyjechałeś samochodem, zaparkuj go w wyznaczonym miejscu i nie wjeżdżaj nim na nieoznakowane drogi.
  3. Zabierz śmieci ze sobą. Szczególnie niebezpieczne są szklane butelki, bo mogą wywołać pożar.
  4. Zwracaj uwagę na tablice, na których znajdziesz informacje m.in. o zakazach wejścia nadany obszar.
  5. Jeśli widzisz ogień – zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Kiedy tylko znajdziesz się w bezpiecznym miejscu, powiadom Straż Pożarną. dzwoniąc pod numer alarmowy: 112 lub 998.