Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody (drzewa, głazy itp.) lub ich grupy objęte ochroną ze względu na wyróżniające się rozmiary, cechy kształtu lub walory krajobrazowe.

Na gruntach Nadleśnictwa Gostynin występuje 20 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa. Jeden z pomników jest pomnikiem powierzchniowym, obejmującym ok 0,2 ha fragment lasu z drzewami i dnem lasu porośniętym bluszczem pospolitym Hedera helix. W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Gostynin, ale poza jego gruntami, znajduje się ponadto 38 pomników przyrody.

Pomniki przyrody na opisywanym terenie powstawały w różnych okresach czasu, na podstawie różnych aktów prawnych. Po zmianach kompetencyjnych związanych z prowadzeniem nadzoru nad pomnikami przyrody i przeniesieniem ich do wojewody oraz reorganizacją administracyjną kraju aktualne podstawy prawne uznania za pomniki przyrody zawarte są w:

  • Rozporządzeniu nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 89, poz. 2101)
  • Rozporządzeniu nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 89, poz. 2102)
  • Rozporządzeniu nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu gostynińskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 89, poz. 2103)
  • Rozporządzeniu nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu gostynińskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 89, poz. 2104).

Żródło: Program ochrony przyrody dla N-ctwa Gostynin.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dzień dziecka

Dzień dziecka

Z okazji dnia dziecka Nadleśnictwo Gostynin wraz z kołem łowieckim "Łoś" oraz okolicznymi szkołami przygotowało dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje.

27 maja Nadleśnictwo Gostynin wraz z kołem łowieckim "Łoś" zorganizowało piknik dla dzieci okolicznych szkół podstawowych połączony z licznymi konkursami i atrakcjami. Dzieci dowiedziały się o pracy leśnika oraz o podstawowych gatunkach drzew występujących w okolicznych lasach.

1 czerwca druga część spotkania odbyła się w szkole im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym. Nadleśnictwo Gostynin wraz z kołem łowieckim "Łoś" oraz pracownikami szkoły wspólnie zorganizowało dzień dziecka dla wszystkich uczniów. Od leśników uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak w prawidłowy sposób korzystać z lasu, a także brali czynny udział w grach i zabawach z nagrodami.