Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lesistość obszaru zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Gostynin wynosi 37,5 %, w tym lasy nadleśnictwa stanowią 29,2%. Udział procentowy lasów wg gmin w zasięgu N-ctwa Gostynin:

Na terenie nadleśnictwa dominują siedliska borowe – borów i borów mieszanych. Ich łączny udział wynosi 76,6%. Dalsze 20,9 % zajmują siedliska lasowe a resztę – olsy i łęgi.

Pomiędzy obrębami widoczne jest zróżnicowanie warunków siedliskowych. Słabsze siedliska występują w obrębie Duninów. Żyźniejszy siedliskowo jest obręb Gostynin, który ma dość duże powierzchnie siedlisk lasu mieszanego i lasu świeżego.

Udział typów siedliskowych lasu dla nadleśnictwa ogółem:

Na terenie nadleśnictwa dominują siedliska świeże – zajmujące prawie 94% powierzchni leśnej. Siedliska wilgotne zajmują nieco ponad 3% a bagienne – 1,5% a siedliska łęgowe niecały 1%.

Pod względem troficzności przeważają siedliska borów i borów mieszanych – łącznie zajmują ok.  77% powierzchni leśnej. Siedliska lasów mieszanych występują na powierzchni ok. 18% a lasów ok. 5%. Na większości siedlisk borów, borów mieszanych i lasu mieszanego świeżego (poza Bb, BMb) gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dzień dziecka

Dzień dziecka

Z okazji dnia dziecka Nadleśnictwo Gostynin wraz z kołem łowieckim "Łoś" oraz okolicznymi szkołami przygotowało dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje.

27 maja Nadleśnictwo Gostynin wraz z kołem łowieckim "Łoś" zorganizowało piknik dla dzieci okolicznych szkół podstawowych połączony z licznymi konkursami i atrakcjami. Dzieci dowiedziały się o pracy leśnika oraz o podstawowych gatunkach drzew występujących w okolicznych lasach.

1 czerwca druga część spotkania odbyła się w szkole im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym. Nadleśnictwo Gostynin wraz z kołem łowieckim "Łoś" oraz pracownikami szkoły wspólnie zorganizowało dzień dziecka dla wszystkich uczniów. Od leśników uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak w prawidłowy sposób korzystać z lasu, a także brali czynny udział w grach i zabawach z nagrodami.