Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lesistość obszaru zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Gostynin wynosi 37,5 %, w tym lasy nadleśnictwa stanowią 29,2%. Udział procentowy lasów wg gmin w zasięgu N-ctwa Gostynin:

Na terenie nadleśnictwa dominują siedliska borowe – borów i borów mieszanych. Ich łączny udział wynosi 76,6%. Dalsze 20,9 % zajmują siedliska lasowe a resztę – olsy i łęgi.

Pomiędzy obrębami widoczne jest zróżnicowanie warunków siedliskowych. Słabsze siedliska występują w obrębie Duninów. Żyźniejszy siedliskowo jest obręb Gostynin, który ma dość duże powierzchnie siedlisk lasu mieszanego i lasu świeżego.

Udział typów siedliskowych lasu dla nadleśnictwa ogółem:

Na terenie nadleśnictwa dominują siedliska świeże – zajmujące prawie 94% powierzchni leśnej. Siedliska wilgotne zajmują nieco ponad 3% a bagienne – 1,5% a siedliska łęgowe niecały 1%.

Pod względem troficzności przeważają siedliska borów i borów mieszanych – łącznie zajmują ok.  77% powierzchni leśnej. Siedliska lasów mieszanych występują na powierzchni ok. 18% a lasów ok. 5%. Na większości siedlisk borów, borów mieszanych i lasu mieszanego świeżego (poza Bb, BMb) gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Goście z Wileńszczyzny

Goście z Wileńszczyzny

Goście z Wileńszczyzny

W poniedziałek, 27 czerwca gościliśmy w Nadleśnictwie Gostynin naszych Rodaków z Kresów.

Czterdziestoosobowa grupa dzieci wraz z opiekunami ze Szkół Podstawowych w Podborzu i Solecznik z Litwy, spędziła tygodniowe wakacje w Płocku, na zaproszenie Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Nadleśnictwo Gostynin zorganizowało dzieciom dzień pełen wrażeń w lasach gostynińskich … i nie tylko.

Przede wszystkim pokazaliśmy naszym gościom z Wileńszczyzny miejsca upamiętniające ważne wydarzenia historyczne: miejsce bitwy okresu Powstania Styczniowego oraz  miejsce straceń mieszkańców Gostynina w czasie II wojny światowej.

Dzieci zwiedziły także Zamek w Gostyninie.

Szczególnie atrakcyjny był pobyt w strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Kurtyna wodna sprawiła wszystkim mnóstwo zabawy, ale i ochłody w ten upalny dzień. Bardzo dziękujemy gostynińskim strażakom za życzliwe przyjęcie!

Kolejnym punktem było wejście na wieżę przeciwpożarową, a następnie przejechaliśmy do szkółki leśnej w Choinku, gdzie spędziliśmy przyjemne popołudnie przy ognisku.