Widok zawartości stron Widok zawartości stron

historia n-ctwa

W obecnych granicach Nadleśnictwo Gostynin powstało z dniem 1 stycznia 1992r. na podstawie zarządzenia GDLP nr 20 z dnia 22 listopada 1991r. (wyłączającego obręb Kutno        z Nadleśnictwa Gostynin).

Wchodzące obecnie w skład nadleśnictwa obręby Duninów i Gostynin przed reorganizacją         w 1978 roku, stanowiły samodzielne nadleśnictwa, których nazwy pokrywały się z obecnymi nazwami obrębów.

Lasy obecnego obrębu Duninów to głównie część byłego Nadleśnictwa Duninów, utworzonego w 1945 roku z upaństwowionych gruntów leśnych majątku ziemskiego Duninów                            i w nieznacznej części z lasów państwowych.

W okresie przedrozbiorowym dobra te wchodziły w skład starostwa duninowskiego, utworzonego w 1758 roku, wyodrębnionego ze starostwa kowalskiego, w przedrozbiorowym województwie brzesko-kujawskim. Po rozbiorach dobra Duninów przekazano radcy dworu pruskiego von Ike. W posiadaniu tej rodziny, znanej później jako Ike-Duninowscy, dobra te pozostały do II wojny światowej.

W roku 1960 z Nadleśnictwa Duninów wyłączono ok. 2000 ha lasów, które przekazano                 w zarząd Nadleśnictwa Czarne. Z kolei w roku 1970 do Duninowa przyłączono ponad 2500 ha lasu ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Góry.

Lasy obrębu Gostynin to głównie byłe lasy miasta Gostynin oraz w niewielkiej części lasy drobnych prywatnych właścicieli, upaństwowione po II wojnie światowej.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprzątanie lasów i terenów miejskich 2022

Sprzątanie lasów i terenów miejskich 2022

W dniu 16.09.2022r. jak co roku Nadleśnictwo Gostynin wspólnie z Urzędem Miasta Gostynina oraz okolicznymi szkołami wzięło udział w akcji sprzątania lasów i terenów miejskich.

Śmieci w lasach nie tylko szpecą krajobraz, ale są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt, mogą przyczynić się także do powstania pożaru oraz powodować skażenie wód i gleb.

Lasy Państwowe w sprzątanie lasu wkładają ogromny wysiłek. Rocznie Lasy Państwowe wydają na sprzątanie ponad 20 mln zł, a ilość zebranych śmieci w ostatnim roku to ponad 90 tyś. m3, śmieci te wypełniłyby naczepy 1000 tirów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w akcji.