Hodowla lasu

Hodowla lasu jest tym działem gospodarki leśnej, który - przez prawidłowe planowanie i wykonywanie czynności - zapewnia trwałe korzystanie z dobrodziejstw lasu. Hodowla lasu jest integralnie związana i innymi rodzajami prac leśnych (ochroną i i użytkowaniem lasu) i stanowi najważniejszą grupę prac leśnych.

Ochrona lasu

Ochrona lasów przed szkodliwym działaniem różnego rodzaju czynników ma istotne znaczenie dla zachowania trwałości lasu. Zaniedbanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób lasu, działanie szkodliwych czynników abiotycznych może doprowadzić do zagrożenia trwałości lasu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest częścią nauki leśnictwa, zajmującą się zasadami najwłaściwszego sposobu pozyskiwania i przerabiania drewna oraz wszelkich innych produktów leśnych, by najlepiej nadawały się się do użytku lub zbycia.

Urządzanie lasu

"Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu". art.7.1 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach.