Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest częścią nauki leśnictwa, zajmującą się zasadami najwłaściwszego sposobu pozyskiwania i przerabiania drewna oraz wszelkich innych produktów leśnych, by najlepiej nadawały się się do użytku lub zbycia.

Użytki leśne dzielimy na główne i uboczne.

Użytki główne stanowi drewno, ponieważ gospodarka leśna ma za cel właściwe pozyskiwanie tego produktu. Użytki uboczne to wszelkie płody, takie jak: żywica, nasiona, owoce, grzyby, zioła ole także pszczelarstwo leśne i in.

Użytkowanie główne czyli pozyskanie drewna, jest trudną pracą, wymagającą dużych umiejętności. Składa się ze ścinki drzew, zrywki drewna, wyrobu i przygotowania do wywozu drewna. Pozyskiwane drewno jest mierzone, znakowane i przyjmowane do ewidencji (czynności odbiórki drewna). Uzyskane w ten sposób informacje o pozyskanym drewnie trafiają do komputera i służą do jego identyfikacji i sprzedaży.