Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo na Ziemi Gostynińskiej to 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 47 820 ha, dzierżawionych przez 7 kół. Ponad 40% powierzchni obwodów to lasy zamieszkałe przez praktycznie wszystkie rodzime gatunki zwierzyny. Szacuje się, że na terenie naszych obwodów żyje obecnie ok. 90 szt. łosi, ponad 250 szt. jeleni, 1500 szt. saren i 450 szt. dzików. Coraz częstszym gościem jest daniel, którego kilkanaście osobników zaobserwowano w lasach duninowskich. Swoje wizyty w naszych okolicach składają też duże osobniki: wilk i lis.