Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest tym działem gospodarki leśnej, który - przez prawidłowe planowanie i wykonywanie czynności - zapewnia trwałe korzystanie z dobrodziejstw lasu. Hodowla lasu jest integralnie związana i innymi rodzajami prac leśnych (ochroną i i użytkowaniem lasu) i stanowi najważniejszą grupę prac leśnych.

Hodowlę można podzielić na odnowienie lasu i pielęgnowanie lasu.

Odnowienie lasu to zbiór czynności związanych z sadzeniem lasu na powierzchniach uprzednio wyciętych oraz na gruntach porolnych i nieużytkach.

Do czynności tych zaliczmy m.in. zbiór nasion, produkcję sadzonek na szkółkach leśnych, przygotowanie powierzchni do odnowienia lub zalesienia i sadzenie.

Pielęgnowanie lasu to dbanie o rozwój młodego pokolenia pochodzącego z sadzenia lub powstałego naturalnie, od pierwszego roku, aż do uzyskania w pełni dojrzałego drzewostanu. Do zadań pielęgnacyjnych zalicza się - wykonywane w zależności od wieku drzewostanu - najpierw pielęgnowanie upraw, następnie czyszczenia, później trzebieże. Zabiegi te polegają na usuwaniu drzew chorych, krzywych, i które we wzroście przeszkadzają innym drzewom.

Nadleśnictwo Gostynin wykonuje rocznie prace zalesieniowe i odnowieniowe na powierzchni ok. 100 ha. Sadzonki na potrzeby prac zalesieniowych pochodzą ze szkółki leśnej „Choinek". Zaopatrzona w deszczownię i kompostownię szkółka produkuje rocznie ok. 2,5 mln sadzonek wielu gatunków drzew iglastych i liściastych oraz krzewów. Produkcja pokrywa zapotrzebowanie nadleśnictwa na sadzonki, a nadwyżki zbywane są do zalesień.


Polecane artykuły Polecane artykuły