Widok zawartości stron Widok zawartości stron

historia n-ctwa

       W obecnych granicach Nadleśnictwo Gostynin powstało z dniem 1 stycznia 1992r. na podstawie zarządzenia GDLP nr 20 z dnia 22 listopada 1991r. (wyłączającego obręb Kutno z Nadleśnictwa Gostynin).

      Wchodzące obecnie w skład nadleśnictwa obręby Duninów i Gostynin przed reorganizacją w 1978 roku, stanowiły samodzielne nadleśnictwa, których nazwy pokrywały się z obecnymi nazwami obrębów.

      Lasy obecnego obrębu Duninów to głównie część byłego Nadleśnictwa Duninów, utworzonego w 1945 roku z upaństwowionych gruntów leśnych majątku ziemskiego Duninów i w nieznacznej części z lasów państwowych.

      W okresie przedrozbiorowym dobra te wchodziły w skład starostwa duninowskiego, utworzonego w 1758 roku, wyodrębnionego ze starostwa kowalskiego, w przedrozbiorowym województwie brzesko-kujawskim. Po rozbiorach dobra Duninów przekazano radcy dworu pruskiego von Ike. W posiadaniu tej rodziny, znanej później jako Ike-Duninowscy, dobra te pozostały do II wojny światowej.

      W roku 1960 z Nadleśnictwa Duninów wyłączono ok. 2000 ha lasów, które przekazano w zarząd Nadleśnictwa Czarne. Z kolei w roku 1970 do Duninowa przyłączono ponad 2500 ha lasu ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Góry.

      Lasy obrębu Gostynin to głównie byłe lasy miasta Gostynin oraz w niewielkiej części lasy drobnych prywatnych właścicieli, upaństwowione po II wojnie światowej.