Wydawca treści Wydawca treści

organizacja nadleśnictwa gostynin

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Gostynin

Strukturę Nadleśnictwa Gostynin stanowią

a) biuro nadleśnictwa

b) leśnictwa 

c) szkółka leśna

d) jednostka do zadań szczególnych: Gospodarstwo Transportowe, ZT                                                                                     

W skład biura nadleśnictwa  wchodzą następujące komórki organizacyjne

a/ działy:

· gospodarki leśnej kierowany przez zastępcę nadleśniczego, ZG,

· finansowo-księgowy kierowany przez głównego księgowego, KF

·administracyjno-gospodarczy kierowany przez sekretarza, SA

·Straży Leśna  - posterunek kierowany przez komendanta, NS

                

b) samodzielne stanowiska pracy:

· ds. kontroli - inżynier nadzoru, NN