Wydawca treści Wydawca treści

Gostynińsko - Włocławski PK

Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą Nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku i Włocławku z dnia 5.04.1979 r. Aktualnym aktem prawnym normalizującym funkcjonowanie parku jest Rozporządzenie Nr 56 wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3562).

Celem jego utworzenia była ochrona unikalnych w kraju terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych. Park obejmuje swym zasięgiem obszary należące do sześciu gmin: Włocławek, Kowal, Baruchowo, Nowy Duninów, Gostynin i Łąck. Powierzchnia parku wynosi 38 950 ha. W strukturze użytkowania dominują lasy – 24 280 ha, następnie użytki rolne – 11 460 ha, wody -1 285 ha i pozostałe tereny – 1 925 ha.

Znajdujące się w granicach parku lasy państwowe pozostają w zarządzie nadleśnictw Włocławek, Gostynin i Łąck.

Ogółem powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Gostynin w granicach parku wynosi 9 069 ha, natomiast powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach otuliny to ok. 1 514 ha.

Zadaniem parku jest nie tylko ochrona tworów przyrody i krajobrazu, ale także realizacja zapotrzebowań społecznych: wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz zapewnienie mieszkańcom korzystnych warunków życia i pracy, przy zachowaniu zasad ochrony przyrody. Park jest naturalną osłoną dla rezerwatów przyrody oraz obiektem badań naukowych.

Teren parku wyróżnia się zwartymi obszarami leśnymi (ponad 60% powierzchni), unikalną rzeźbą wydmowo-glacjalną oraz licznymi jeziorami i stawami. W lasach gatunkiem dominującym jest sosna pospolita. Kompleksy leśne parku zapewniają naturalny filtr, zatrzymujący zanieczyszczenie powietrza i jednocześnie są „fabryką" tlenu atmosferycznego. Fauna jest bogata, zwłaszcza licznie reprezentowana przez ptactwo wodne i błotne. Park i jego otulina są intensywnie eksploatowane turystycznie.

Źródło: Program ochrony przyrody dla N-ctwa Gostynin.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Festiwal Światła 2022

Festiwal Światła 2022

Za nami kolejna, dwunasta, edycja Light.Move.Festival.! Lasy Państwowe po raz drugi były Partnerem tego wspaniałego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz naszego miasta i jak zawsze zgromadziło tłumy na ulicach Łodzi.

Łódź w miniony weekend ponownie stała się Polską stolicą sztuki światła. Tegoroczna edycja kręciła się wokół tematu PRZEBUDZENIA i zachwycała różnorodnością świetlnych form. Po raz pierwszy w programie znalazło się ponad 45 punktów, w tym aż szesnaście – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – widowiskowych wielkoformatowych projekcji.

Co więcej, wiele z nich skupiało się na „przebudzeniu” w naturze – miłośnicy przyrody mogli być w tym roku bardzo usatysfakcjonowani, gdyż to właśnie przyroda najmocniej inspirowała artystów. Przygotowana na tę okazję animacja Lasów Państwowych spotkała się z pozytywnym odbiorem, a motywem przewodnim dla projekcji pozostało hasło towarszyszące naszej pracy od lat: dla lasu, dla ludzi. W treści spotu przygotowanego w technice POP UP pojawiły się także hasła: drewno jest z lasu oraz lasów w Polsce przybywa.

W programie LMF 2022 nie zabrakło także muzycznych atrakcji i działań edukacyjnych, skierowanych do odbiorców w różnym wieku, w tym cieszące się popularnością warsztaty fotografowania nocą.

O festiwalu

Light.Move.Festival. na przełomie lat zdobył uznanie łodzian oraz liczne nagrody. To impreza znana w całej Polsce i licznie naśladowana w innych miastach. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest od 12 lat Fundacja Lux Pro Monumentis należąca do sektora pozarządowego. Działa i realizuje otwarte, bezpłatne wydarzenie promujące nasze miasto i cieszące mieszkańców, dzięki Partnerom, Sponsorom, darowiznom. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę i również pojawić się w kilku festiwalowych lokalizacjach.

Wydarzenia festiwalowe adresowane są do wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy zafascynowani działaniami artystycznymi, odwiedzają i poznają woj. łódzkie podczas kolejnych edycji LMF. Atrakcje festiwalu odwiedziło każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy osób!

Lasy Państwowe widoczne były w kilku punktach miasta:

• animacja ścianie budynku kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 147-149;

• animacja ścianie budynku kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 90;

• drzewie w parku Sienkiewicza - ekspozycja logotypu na koronach drzew w miejskim parku, w towarzystwie iluminacji zieleni;

• powierzchni instalacji przestrzennej Flower Power (instalacja artystyczna nawiązująca do świata natury i roślinności) - ekspozycja logotypu;

• animacja na ścianie w obszarze EC1;

• logo na tablicach informacyjnych w terenie Festiwalu;

 

foto: materiały LMF i własne